Šikovný pomocník PRO-POINTER

Ručný dohľadávací detektor Pro-Pointer z produkcie firmy Garrett.

Detektor je určený pre kvalitné dohľadanie predmetov lokalizovaných a vykopaných pomocou detektora kovov. Zameriame sa na spôsoby použitia tohto dohľadávacieho detektora, respektíve, na využitie všetkých jeho vlastností k čo najrýchlejšiemu a najpresnejšiemu dohľadaniu skrytého i detekovaného cieľa. Zo skúseností počas vývoja detektora THD a jeho prevádzkových skúšok, boli do oblasti hobby prenesené všetky technologické vlastnosti povrchového spracovania (pevnosť materiálu), mechanická vibračná indikácia a čiastočne i vnútorné elektronické zapojenie. Zámerom inžinierov od Garretta bolo vytvoriť čo jednoduchý, kvalitný, účinný a univerzálny dohľadávací detektor, ktorý sa kedy objavil na svetovom trhu.


PRO-POINTER Popis a parametre tohto detektora nájdete na našom webe: www.garrett.sk Všeobecne môžeme povedať, že týmto ručným dohľadávacím detektorom je možné hľadať kovové predmety nie len vonku v teréne, ale i v domácnosti, v priemyslovej sfére a v neposlednom rade i pri výkone remeselnej činnosti. Napríklad pri použití remeselnej činnosti detekcii káblov a elektrického vedenia v stenách a pod omietkou, vyhľadávanie krabíc a rozvádzačov, kovového vodovodného a plynového potrubia, armatúr, prekladov a iných skrytých kovových predmetov šraubov, klincov... V priemyslovej výrobe tento prístroj dokáže detekovať kovové predmety pod obalovým materiálom tak, že odhalí prázdne kartóny medzi plnými a vďaka tomu sa ľahšie identifikujú poruchy baliacich mechanizmov, prípadne i páchatelia krádeží. Detektor je možné využiť pri detekovaní malých kovových cieľov, napr. pred opracovaním drevených a plastových materiálov, atď. Pri hľadaní zabudnutých ihiel, gombíkov, iných odevných súčastí, pri kontrole balených potravín, či neobsahujú nechcené kovové predmety. Prvoradou výhodou tohto prístroja je jeho automatické nastavenie a absencia nastavovacích prvkov. I tak dokáže absolútne presne určiť napríklad koniec jednej kovovej trúbky a začiatok kovovej armatúry tak, aby bolo možné bezpečne prevŕtať otvor medzi obomi kovovými prvkami!!! A to s presnosťou na jeden milimeter!


A to je funkcia, ktorá radí tento detektor na vrchol ručných dohľadávačov kovových predmetov!
Dohľadávanie pomocou ručného detektora môžeme rozdeliť do 4 kategórií:1) plošné dohľadanie

2) bodové dohľadanie

3) hĺbková identifikácia cieľa a následné dohľadanie

4) nastavenie prechodných nulových parametrov hľadanie pri lokalizácii presnej polohy veľkého cieľaTakže:1. Najjednoduchším a najefektívnejším spôsobom hľadania je bočné skenovanie v akékoľvek vodorovnej bočnej polohe skenovacieho tubusa. Skenovací rádius detektora je 360°, pri zachovaní rovnakej úrovni citlivosti v akomkoľvek smere. Stačí teda prejsť nad predpokladaným cieľom (je jedno, v ktorej polohe voči cieľu sa nachádza skenovací tubus) a dohľadávač indikuje kovový cieľ.

Približovaním a vzďaľovaním detektora je aktivovaná akustická i mechanická vibračná indikácia cieľa (VCO). Priblížením k predmetu sa akustická/vibračná frekvencia zvyšuje, oddialením sa naopak znižuje. Jednoduché, rýchle a účinné…

2. Ak je nutné vyhľadať iba malý cieľ, je vhodné použiť prvú metódu vyhľadania cieľa (skenovať plochu bokom skenovacieho tubusa) a po približnej lokalizácii cieľa plochou špičkou prístroja definovať presnú polohu predmetu. I tu platí zvyšovanie/znižovanie frekvencie akustiky a pulzov pri priblížení/vzdialení plochej špičky detektora od predpokladaného cieľa.

Z vlastnej skúsenosti musím priznať, že dohľadávanie v rozmoknutom snehu a mazľavom blate je veľmi účinné!

Samozrejme, že pri plošnom dohľadávaní nájdeného predmetu v teréne je vhodné využiť uhladzovací nôž. Tento vylisovaný plastový nôž uhladí terén a detektor tak dosiahne hlbšie, než pri skenovaní v nerovnej pôde.

Pokiaľ dohľadávací detektor nedetekuje malý predmet, je vhodné ešte raz prejsť nad vykopaným materiálom detektorom kovov a ak zaznie akustická odozva, je potrebné rozhrnúť vykopaný materiál do šírky topánkou alebo lopatkou a znova skenovať tento rozšírený priestor ručným dohľadávačom. Záleží na výške a množstve vykopanej zeminy. A podľa potreby toto opakovať.

3. Identifikácia hĺbky cieľa a následné dohľadanie Kde a kedy je možné použiť tento spôsob dohľadávky? Je to jednoduché, vždy a všade tam, kde je tvrdá alebo kamenitá pôda a cieľ sa ťažko vykopáva. Ak je už diera, alebo iný otvor vykopaný a hľadaný predmet sa podľa detektora stále nachádza v tejto diere, je veľmi príjemné mať PRO-POINTER po ruke. Usporí totiž to nie len čas, ale hlavne námahu a často pomôže i zachovať celistvosť vykopávaného predmetu.

Postup pre presnú lokalizáciu miesta, kde sa predmet nachádza je veľmi jednoduchý.

Pro-Pointer sa zasunie do vykopanej diery, pukliny, tak hlboko, dokedy sa neozve akustická signalizácia. V tom okamžiku totiž prístroj detekuje okolo seba predmetom narušené elektromagnetické pole. Zatiaľ je jedno, na ktorej strane sa predmet nachádza. Je iba potrebné vedieť, že predmet tam je.

Potom nasleduje mierny a pomalý ťah smerom hore alebo k sebe, podľa toho, či je dutina zvislá alebo vodorovná. Pro-Pointer je nutné vyťahovať, až do tej doby, než akustická signalizácia skončí. Ak ustane akustická signalizácia, posunie sa dohľadávací detektor opäť mierne dopredu, dokedy sa nezačnú ozývať jednotlivé akustické pulzy. Potom sa špičkou detektora obíde pomyselná kružnica po obvodu diery v úrovni, kde sa pohyb dohľadávača zastavil. A v mieste s najvyšším kmitočtom sa nachádza hľadaný predmet. Jednoduché a úplne presné.

Samozrejme, je možné použiť i opačný postup. To znamená, že sa detektor zasunie do vykopanej diery potiaľ, dokedy sa nezačnú ozývať jednotlivé akustické signály. A potom stačí špičkou prístroja v tejto úrovni skenovať okraje diery. Výsledok bude rovnaký. Ktorý postup si vyberiete, to záleží na skúsenosti operátora a samozrejme na miestnych podmienkach pri hľadaní.

4. Najväčšou prednosťou tohto ručného dohľadávacieho detektora kovov je to, že sa dokáže „naučiť“ rozoznať veľké kovové objekty a tým pádom presne určiť ich okrajovú polohu.Uvediem dva príklady pre toto využitie Pro-Pointeru:1) Pod omietkou sa nachádza oceľová doska. Od stropu až k podlahe. Vedľa nej vedie vo vzdialenosti 2 cm oceľová trúbka. Medzi trúbku a dosku je potrebné umiestniť hmoždinku na zavesenie obrazu….Jednoduché, že?

2) V zemi je ukrytý predmet – na plocho a je potrebné zistiť jeho presný tvar uloženia (nie tvar predmetu samotného).

Dajme tomu, že vo vyschnutom koryte potoka je v íle stratená ručne kovaná podkova zo 14. storočia a vy ju chcete bez poškodenia vykopať z jej hrdzavého ložiska. Ako na to?

Jednoducho! Stačí iba zapnúť Pro-Pointer a špicou sa približovať ku kovovej ploche, ale iba potiaľ, dokedy sa ozýva prerušovaná frekvencia. Nesmie sa ozvať čistý tón! V tom prípade sa musí odsunúť detektor o trochu späť. Potom sa detektor jednoducho vypne vypínačom.

Ale pozor! Je nutné držať Pro-Pointer v polohe, v ktorej zostal pri vypnutí!

A opäť, stlačte spínač pre zapnutie a predošlý dej sa opakuje 1x, 2x, .. 5x, až do tej doby, než detektor dosiahne poslednej polohy prerušovanej indikačnej frekvencie pred stálym tónom. To už je výška nad predpokladaným kovovým cieľom zhruba 1,5 – 3 cm. Potom už stačí v tejto výške s detektorom pohybovať medzi plochou a okrajom predmetu.

Po krátkej skúške mi dáte za pravdu, že detektor ozaj dokáže zistiť na 1.5mm presne okraj alebo otvor v celistvom kovovom predmete! A to i s menšou nepresnosťou, ako je tento mnou uvedený údaj 1,5mm. A hlavne, budete vedieť presné miesto pre vyvŕtanie hmoždinky na zavesenie obrazu.

Rovnakým spôsobom je možné postupovať i pri lokalizácii tej stratenej stredovekej podkovy, s tým rozdielom, že podľa veľkosti odozvy (pulzov) je hľadač schopný veľmi presne určiť tvar predmetu, ktorý sa nachádza pod zemou. Ale samozrejme môže ísť i o iný predmet….

Pri hľadaní: ak budete potrebovať zvýšiť hĺbkový dosah, je nutné detektor resetovať.

Proces je jednoduchý. Vykoná sa namierením detektora do voľného priestoru a vypnutím a opätovným zapnutím detektora. Od toho okamžiku pracuje detektor opäť s plnou citlivosťou.

Takže, zasa k tej podkove: detektor sa namieri na miesto, kde už predošlý signál zmizol a opäť sa „naučí cítiť“ detekovaný objekt, teraz však s vyššou citlivosťou a väčšou nepresnosťou a dokončí sa skenovanie tvaru predmetu pod zemou. Jednotlivé body zistené pri skenovaní môžeme označiť napríklad zasunutím zápaliek, vysypaním piesku, odkopaním časti zeminy….alebo iným spôsobom, ktorý bude pre daný príklad vyhovujúci.

Výhodou Pro-Pointera pri tomto spôsobe dohľadávánia je bez pochyby už zmieňovaný VCO – napätím riadený oscilátor - to je tá zvyšujúca/znižujúca sa frekvencia kmitov a zvuku. Preto je ozaj ľahké zistiť tvar, alebo pozíciu skrytého cieľa. Chce to iba cvik a trpezlivosť.

Tento ručný dohľadávací detektor nemá reguláciu hlasitosti. Celú reguláciu hlasitosti totiž preberá palec ruky a jeho poloha a sila pritlačenia na mriežku piezo reproduktora. Ak palec viac pritlačíte, akustická signalizácia sa stane skoro nepočuteľnou a celú indikáciu cieľa prevezme mechanická vibračná signalizácia.

Pokúsil som sa priblížiť spôsoby hľadania pomocou tohto detektora tak, aby ozaj každý dokázal využiť všetkých jeho vlastností pri hľadaní. Pevne verím že ten, kto si tento prístroj

zakúpi nebude sklamaný, ale skôr milo prekvapený tým, ako sa mu dokáže tento malý pomocník odvďačiť.

Dúfam, že sa Vám pomoci Pro-Pointera skvalitní a urýchli dobývanie ukrytých „pokladov“ i bežných nálezov. A že si Pro-Pointer nájde svoju cestu medzi pánmi hľadačmi i dámami hľadačkami.Cena bez DPH: 0 EUR

Cena s DPH: 0 EUR

recyklační poplatek ve výši EUR je již započítán v ceně produktu

INFORMÁCIE:
  • Katalógové číslo: 20
  • Skladom: Nie je skladom
  • Hmotnosť: kg