Terénny test detektora EuroACE

Terénny test detektora EuroACE

Vážení priatelia, pretože sa množia otázky na vlastnosti detektora kovov EuroACE v teréne, rozhodol som sa Vám predložiť terénny test tohto prístroja. Detektor bol testovaný na čerstvo zoranom poli. Technológia orby: hĺbková. Teda optimálna pre test.

Po rokoch hľadania s detektorom Garrett ACE 250 som vychádzal pri tomto teste zo skúseností s týmto prístrojom. Preto ma veľmi zaujímalo chovanie detektora EuroACE s nastavenou plnou citlivosťou a reakcia "automatických zemných obvodov" pri skenovaní v hlbokej oranici. Po zapnutí detektora, výberu režimu ZERO a nastavení citlivosti na maximum, som začal systematicky skenovať hľadacou cievkou zem. Kopíroval som terén, znižoval a zvyšoval výšku hľadacej cievky pri skenu a detektor nevydal žiadny tón. Skenovanie zeme som vykonával vysokou rýchlosťou i pomalým skenom. A výsledok? Detektor bol stále stabilný!


Záver testu:


1. Boli vylepšené "zemné obvody" detektora EuroACE, oproti detektoru ACE 250 (v obvode "automatickej zemi" pridal výrobca ďalší kondenzátor, čím zlepšil charakteristiku zemného obvodu).2. Nové programové vybavenie procesora odstránilo vonkajšiu interferenciu, ktorá nerobila prístroju pri plnej citlivosti žiadne problémy.

Ďalšia terénna skúška bola zameraná na reakciu detektora pri navolenej plnej diskriminácii železa a železných kovov. I pri tomto teste bola zem skenovaná rôznymi rýchlosťami hľadacej cievky a pri skenovaní bola zmenená výška skenu. Prvé skenovanie bolo vykonané s úplne nastavenou citlivosťou, následné s citlivosťou zníženou o dva stupne. Tu už hrala veľkú roľu pri hľadaní nastavená citlivosť a hlavne rýchlosť skenovania zeme.


Záver testu:


1. Pri úplne nastavenej citlivosti a vysokej rýchlosti skenu sa vyskytlo vysoké množstvo pazvukov.


2. Pri zníženej citlivosti o dva dielky sa množstvo pazvukov o zmenšilo, ale i tak bol počet pazvukov dosť vysoký3. Pri nízkej rýchlosti sa počet pazvukov rapídne zmenšil. Stačilo iba pomaly prejsť miesto predpokladaného uloženia cieľa a detektor zostal stabilný a na železný brak nereagoval.

Po týchto skúsenostiach s Euro ACE som začal hľadať náhodne uložené ciele. Nastavený režim bol ZERO, vydiskriminované železo, citlivosť na maxime. Pri veľmi rýchlom skene sa vyskytli pazvuky a železný cieľ bol detekovaný ako cieľ farebný. Pri opätovnom skene pomalou rýchlosťou bol cieľ vodivostne detekovaný úplne správne. To znamená, že spôsob techniky vyhľadávania cieľa sa líši od vyhľadávania s detektorom ACE 250. Postup hľadania je teda nutné zmeniť a prispôsobiť vlastnostiam tohoto detektora. Pri hľadaní je možné postupovať veľkou rýchlosťou a potom overovať každý zvuk, alebo pri hľadaní postupovať pomalým skenovaním. Obe metódy majú svoje PRE a PROTI. Samozrejme záleží i na pôdnych vlastnostiach. Každý hľadač si môže vybrať štýl hľadania a prispôsobiť ho miestnym podmienkam. To samozrejme platí i pri zníženej citlivosti. Pri nastavenej citlivosti na pozícii šesť (obligátne dva dielky pod maximom) sa síce počet pazvukov pri vysokej rýchlosti skenu znížil, ale aj tak odporúčam skontrolovať každý cieľ opakovaným pomalým skenom.


Záver testu:


1. Detektor je veľmi citlivý a pri úplne nastavenej citlivosti a vysokej rýchlosti skenovania detekuje i diskriminované železo, takže vznikajú pazvuky.


2. Pri pomalej rýchlosti skenu nevznikajú pazvuky a detektor vodivostne úplne presne detekuje cieľ (platia samozrejme obmedzenia tak, ako pre iné digitálne detektory kovov).3. Je možné použiť viac metód pre hľadanie a tieto metódy kombinovať tak, ako to umožnia pôdne podmienky.
Odozva na hľadaný cieľ je koncipovaná rovnako, ako u ACE 250. Je však znížená reakčnou dobou akustickej signalizácie a tým pádom je možné detekovaný cieľ ľahšie dohľadať. Identifikačný tón gongu je ostrý a kratší a pri dohľadávke dokonale ostre indikuje cieľ, takže pre skúseného hľadača nie je problém nájsť miesto s najväčšou vodivosťou cieľa bez použitia dohľadávacieho tlačidla (Pin-Point). Pin-Point tak, ako u predošlého modelu detekuje stred najvyššej vodivosti cieľa úplne presne. Spoločne s dohľadávacím grafom na displeji môžeme absolútne presne určiť miesto s najvyššou vodivosťou, ktorá vo väčšine prípadov nemusí byť stredom cieľa. Veľkou výhodou tohto detektora je viac spôsobov presného zamerania cieľa hľadacou cievkou.


Záver testu:


1. Vylepšená akustická odozva na cieľ.


2. Dokonalé zameranie cieľa pomocou funkcie Pin-Point a dohľadávacieho grafu na LCD displeji.
Ak sa zhrnú vlastnosti testovaného detektora Garrett EuroACE, nie je možné dôjsť k inému názoru, než k tomu, že sa inžinierom od Garretta podaril husársky kúsok.
Ďalší pripravovaný test: Dosah detektora EuroACE


Cena bez DPH: 0 EUR

Cena s DPH: 0 EUR

recyklační poplatek ve výši EUR je již započítán v ceně produktu

INFORMÁCIE:
  • Katalógové číslo: 100
  • Skladom: Nie je skladom
  • Hmotnosť: kg